«Բազմավէպ»

 

«Բազմավէպ» հայագիտական հանդէսը հիմնուած 1843ին,
պաշ­տօնաթերթն է Մխիթարեան Միաբանութեան
եւ լոյս կ՚ըն­ծա­յուի Սուրբ Ղազարի Հայկա­կան Ճեմարանի կողմէ:
 

«Բազմավէպ»ը կ՚ընդգրկէ պատմական, բանասիրական, եկե­ղեցական, լեզուական,
գրական եւ հայ արուեստի վերաբերեալ ու­սում­նասիրութիւններ եւ ա՛յլ բնոյթով նիւթեր:
 

Արդի աշխարհի տրամադրած նոր միջոցներուն շնորհիւ, ահաւասիկ հայ եւ օտար ընթերցասէրներուն հնարաւորութիւն կը տրուի առցանց ընթերցելու եւ ներբեռնելու ցանկացած յօդուած:

Ներկայէն անցեալ երթալով, տարի առ տարի պիտի տեղադրուին բոլոր համարները: